Mutatiedatum 12-12-2016

De belangenvereniging van Bewoners en Ondernemers Polstraat en omgeving te Deventer is in november 2004 opgericht. Zo staat dit in de oprichtingsakte van de vereniging vermeld.

De aanleiding om de vereniging van bewoners en ondernemers op te richten was de huisvesting van opvang van dak en thuislozen en drugsverslaafden in verschillende panden in de Polstraat.

De Belangenvereniging behartigt de belangen van personen/omwonenden en ondernemers/bedrijven om te voorkomen dat de opvang leidt tot overlast. Daarnaast is de vereniging een klankbord voor de Gemeente bij alle zaken die de omwonenden en ondernemers van de Polstraat en omgeving direct aangaan.

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het bestuur van de belangenvereniging bestaat momenteel(mutatiedatum: 1 januari 2016) uit:

Voorzitter: H. Oostra(Harmen);

Penningmeester: N. Eppink(Nieck);

Secretaris: taken verdeeld over de leden bestuur;

Lid: G.A.M. Freijzer(Gerard);

Lid: G.J. Westhoff(Gerard).

U bent in beginsel lid van de vereniging wanneer u op een van de hierna genoemde adressen respectievelijk in een van de straten woont. Het gaat dus om de Polstraat en directe omgeving. Het is aan de betreffende bewoner om van het lidmaatschap gebruik te maken. Aan het lidmaatschap zijn, vooralsnog, geen kosten verbonden. De Gemeente verleent een kleine subsidie. Hieruit betalen we de kosten van deze website, drukwerk en kosten van de jaarlijkse bijeenkomst van omwonenden.

 

Eenmaal per jaar is er conform de verenigingsstatuten een ledenvergadering. De leden ontvangen daarvoor via de website of via de post een uitnodiging.

Op deze website kunt alle informatie vinden die ook voor u als bewoner en/of ondernemer van belang kan zijn om plezierig en veilig te wonen in de binnenstad en meer specifiek in de Polstraat en omgeving.

Uw participatie en uw suggesties zijn voor de vereniging zeer welkom. U kunt uw opmerkingen en vragen zenden naar het mailadres (info@polstraat.nl) van de vereniging dat op de website wordt genoemd. U kunt direct vanuit de website reageren.

De wijk Belangenvereniging Polstraat en omgeving omvat de straten:

Polstraat, Melksterstraat, De Welle(Vanaf Nieuwmarkt tot Bokkingsham), Waterstraat, Duimpoort, Sint Jansstraat, Manhuissteeg, Bursestraat, Assenstraat, Grote Poot, Vleeshouwerstraat, Hof van Adwaita