Mutatie 16-05-2013

 

Meer belangen

De Belangenvereniging wil haar verantwoordelijkheid voor de belangen van de bewoners en ondernemers van de Polstraat en omgeving zo ruim mogelijk interpreteren. Gemeentelijke plannen die de leefbaarheid in de binnenstad nadelig kunnen beïnvloeden, worden door het bestuur van de Vereniging met relevante vertegenwoordigers van de Gemeente besproken. Bestuur kan besluiten tot actie over te gaan. Wanneer dit laatste nodig mocht blijken, kan er over gegaan worden tot het formeren van een specifieke actie/overleggroep die uit leden bestaat die zich daarvoor hebben aangemeld of doorvoor zijn gevraagd.

 

Overleg “nieuwbouw stadskwartier”

Het bestuur van de belangenvereniging heeft maandelijks overleg met de omgevingsmanager, de concerndirecteur en de projectassistent nieuwbouw Stadskwartier van de Gemeente  Er wordt regelmatig gecommuniceerd met vertegenwoordigers van het college en politieke partijen.  Onze eventuele zorgen brengen wij over inzake de impact die de bouw van het stadskantoor zowel voor het verkeer, parkeren en de leefbaarheid van de binnenstad zal hebben. De vereniging wordt regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen.  Ook brengen wij op een constructieve manier onze ideeën over de (deel)plannen zoals de parkeergelegenheid binnenstadbewoners, de doorwaadbaarheid en de afsluiting van de  binnentuin Stadkwartier, verkoop en bestemming oude panden van de Gemeente naar voren. Wij hopen dat dit geluid vanuit de bewoners tot een leefbare omgeving leidt. Tot op heden wordt er door de gemeente constructief samengewerkt.  Toch zullen we scherp moeten blijven om het wonen in de binnenstad aantrekkelijk te houden.