Het Onderzoek

onderzoek

Chronisch verslaafd: De therapeut, de patiënt en de ziekte

door dr. Cor de Jong

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar “Verslaving en Verslavingszorg” vanwege de Stichting NISPA (www.nispa.nl) aan de Faculteit Sociale Wetenschapppen van de Radboud Universtiteit Nijmegen op 14 september 2006.

De Stichting Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) is opgericht door een consortium van vier verslavingszorginstellingen in Oost en Zuid Nederland, te weten Tactus, Novadic-Kentron, Arcuris -De Grift en GGZ groep Noord en Midden Limburg met als doel in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen een kenniscentrum voor zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs ten behoeve van de verslavingszorg in het leven te roepen.