OVERLAST

Mutatiedatum 24-11-2020

Tactus/Iriszorg Polstraat 24 uur/7dgn†††††† †††††

 

tel. 06 46728657

 

Bij calamiteiten

 

Toezicht tel.06 30484125

 

 

 

Mutatiedatum 12-12-2016

-        In zijn algemeenheid wordt er aan de bewoners van de crisisopvang en van het appartementencomplex gevraagd om op de buitenplaats van de opvang en de binnentuin van het appartementencomplex gedempt te praten. De beide locaties fungeren onbedoeld als klankkast. Zo kan men op een rustige wijze buiten zitten.

-        Voor de crisisopvang geldt de regel dat vanafís morgens 07.00 uur de deur naar de buitenplaats opengaat en aldaar op het aangewezen gedeelte kan worden gerookt. Er worden op de beide locaties, binnentuin en buitenplaats, geen overlast gevende geluiden gemaakt. In het weekend is dat nog eens extra van belang.

-        ís Avonds vanaf 22.00 uur dient het stil te zijn in de achtertuin van de crisisopvang. Om 23.00 uur gaat de buitendeur naar buitenplaats van de Opvang dicht. Dit geldt ook in het weekend.

.________________

Het bestuur van de vereniging heeft met de Gemeente, de politie en de zorgverleners de afspraak dat klachten over overlast geregistreerd worden. Het overzicht van deze registratie is een vast agendapunt tijdens het tweemaandelijks overleg tussen de hierboven genoemde partijen.

Wanneer u als bewoner van de binnenstad in en rondom de Polstraat, maar ook in de gehele binnenstad overlast van de opvang ervaart, kunt u dit melden via het volgende telefoonnummer: 06 46728657

De opvang in de Polstraat 8 -10

 

Wilt u graag meer weten over hoe er zoal achter de deuren van de verschillende opvanghuizen wordt gewerkt, verwijzen wij u naar de websites van de instellingen IRIS(www.iriszorg.nl) en TACTUS(www.Tactus.nl ). Daar kunt u lezen over de doelstellingen van de instellingen en welke groepen cliŽnten daar opvang krijgen.

 

De Belangenvereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de opvang binnen de opvanghuizen plaatsvindt. Wel trekt de vereniging aan de bel wanneer er op een of andere wijze, als gevolg van de opvang, overlast in de omgeving van de Polstraat wordt ervaren.

Aan de buurtbewoners, de leden van de vereniging, maar ook passanten wordt gevraagd, in geval van overlast, hiervoor het klachtennummer06 46728657 te bellen. Het bestuur van de vereniging adviseert dat ook echt te doen omdat zo tijdens het overleg met de uitvoerende instellingen, de politie en de gemeente over concrete feiten kan worden gesproken.

 

Natuurlijk kunt u als lid of direct betrokkene ook uw verhaal of suggesties naar het e-mailadres van de vereniging zenden. Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij , indien van belang, u daarover raadplegen.††††

††